Rozszerzenie UE

Informacje i programy finansowe dla krajów ubiegających się o członkostwo w UE, współpraca regionalna w krajach kandydujących

Pomoc przedakcesyjna w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

Informacje ogólne o wsparciu dla krajów przygotowujących się do członkostwa, programy finansowania, wnioski o dofinansowanie rozwoju obszarów wiejskich, ostatnie wydarzenia.