Разширяване на ЕС

Информация и програми за финансиране за държавите в процес на присъединяване към ЕС, регионално сътрудничество в страните кандидатки.

Предприсъединителна помощ за развитие на селските райони

Преглед на подкрепата за държавите на етап на предприсъединяване, програми за финансиране, кандидатстване за финансиране за развитие на селските райони, последни прояви.