Landbouw

Landbouw

EU-beleid en -maatregelen voor meer duurzame landbouw, inclusief uitstootvermindering, biobrandstoffen en bestrijding van veranderingen in landgebruik.

Lucht

Lucht

Bronnen van luchtvervuiling en het EU-beleid voor schone lucht.

Chemische stoffen

Chemische stoffen

Overzicht van EU-beleid, ‑wetgeving en ‑maatregelen inzake chemische stoffen.

Circulaire economie

Circulaire economie

Overzicht van EU-beleid en andere EU-activiteiten ter ontwikkeling van een circulaire economie.

Steden

Steden

EU-maatregelen voor duurzame stedelijke leefomgevingen via aanpassing aan klimaatverandering, energie-efficiënte gebouwen en initiatieven voor groene steden.

Industrie

Industrie

EU-beleid om ervoor te zorgen dat de Europese industrie het milieu zo min mogelijk belast, ongevallen zoveel mogelijk voorkomt, en gegevens over de uitstoot van verontreinigende stoffen levert.

Zee- en kustmilieu

Zee- en kustmilieu

EU-beleid voor kust- en mariene wateren, en ecologische bedreigingen voor de Europese zeeën.

Natuur en biodiversiteit

Natuur en biodiversiteit

Overzicht van EU-beleid, -wetgeving en -maatregelen voor milieubehoud en -bescherming.

Lawaai

Lawaai

Oorzaken, gezondheidsgevolgen en niveaus van geluidsvervuiling in de EU en EU-beleid terzake.

Onderzoek en innovatie

Onderzoek en innovatie

Het EU-milieubeleid bepalen op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Vervoer

Vervoer

EU-beleid en ‑wetgeving tegen broeikasgassen en luchtvervuiling afkomstig van wegvervoer, schepen, vliegtuigen en brandstoffen.

Waste

Waste

EU legislation, policy and action on waste management, recycling, streams and treatment.

Water

Water

Overzicht van EU-beleid, ‑wetgeving en ‑maatregelen inzake waterbeheer.