Transport i środowisko
Przepisy UE i normy emisji dotyczące zanieczyszczeń powietrza pochodzących z transportu drogowego, żeglugi i silników spalinowych; paliwa odnawialne oraz polityka UE na rzecz rozwoju zrównoważonego systemu transportu.

Europejska strategia niskoemisyjnego transportu
Przegląd strategii i przepisów UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu drogowego, żeglugi, lotnictwa i paliw.

Paliwa transportowe
Rozwój biopaliw – alternatywy dla paliw kopalnych – które przyczyniają się do obniżenia emisji dwutlenku węgla w UE.