Monitorizarea și raportarea emisiilor

Monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră din UE. Cu cât am reușit să reducem emisiile.

Comercializarea certificatelor de emisii

Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), folosit pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră generate în UE de centralele electrice, de instalațiile industriale și de transportul aerian.

Partajarea eforturilor

Obiectivele privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru sectoarele care nu sunt incluse în EU ETS (agricultură, construcții, transporturi etc.) din țările UE.

Emisii terestre

Emisiile de gaze cu efect de seră și absorbțiile rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură.

Emisiile din sectorul transporturilor

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul rutier, maritim și aerian.

Inovare pentru emisii scăzute de dioxid de carbon

Inițiativele UE de sprijinire a inovării pentru emisii scăzute de dioxid de carbon, ca de exemplu tehnologiile în domeniul energiei din surse regenerabile sau captarea și stocarea dioxidului de carbon (CCS).

Stratul de ozon

Reducerea utilizării substanțelor care diminuează stratul de ozon, în UE și în lume.

Gazele fluorurate cu efect de seră

Reducerea emisiilor de gaze fluorurate cu efect de seră, în UE și în lume.

Adaptarea la schimbările climatice

Încercăm să anticipăm efectele negative ale schimbărilor climatice și să luăm măsuri pentru a preveni sau minimiza daunele, valorificând în același timp potențialele oportunități.

Cauzele și consecințele schimbărilor climatice

Cum și de ce apar schimbările climatice. Impactul lor global.

Acțiuni internaționale pentru combaterea schimbărilor climatice

Acordul de la Paris și acțiunile mondiale împotriva schimbărilor climatice

Finanțarea acțiunilor în domeniul climei

Fonduri UE pentru acțiunile în domeniul climei. Integrarea aspectelor legate de climă în politicile și programele UE.