Monitoraġġ u rapportar tal-emissjonijiet

Il-monitoraġġ u r-rapportar tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-UE, il-progress li sar fit-tnaqqis tal-emissjonijiet.

Skambju tal-kwoti tal-emissjonijiet

L-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (EU ETS) għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra mill-power stations, l-impjanti industrijali u t-titjiriet ġewwa l-UE.

Ixxerjar tal-isforzi

Il-miri tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra għall-pajjiżi tal-UE għas-setturi li mhumiex inklużi fl-EU ETS, bħall-agrikoltura, il-bini u t-trasport.

Emissjonijiet ibbażati fuq l-art

L-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra li jirriżultaw mill-użu tal-art, mit-tibdil fl-użu tal-art u mill-forestrija.

Emissjonijiet tat-trasport

It-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra mit-trasport bit-triq, mit-tbaħħir u mill-avjazzjoni.

Innovazzjoni b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju

Inizjattivi tal-UE li jappoġġjaw l-innovazzjoni b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju, bħat-teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli u l-ġbir u l-ħżin tal-karbonju (CCS).

Saff tal-ożonu

It-tnaqqis tal-użu ta’ sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu fl-UE u globalment.

Gassijiet fluworurati b’effett ta’ serra

It-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gassijiet fluworurati b’effett ta’ serra fl-UE u globalment.

Adattament għat-tibdil fil-klima

L-antiċipazzjoni tal-effetti negattivi tat-tibdil fil-klima u l-azzjoni biex tiġi evitata jew minimizzata l-ħsara, filwaqt li jiġu sfruttati l-opportunitajiet potenzjali.

Kawżi u konsegwenzi tat-tibdil fil-klima

Kif u għaliex qed iseħħ it-tibdil fil-klima u l-impatt globali tiegħu.

Azzjoni internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima

Il-Ftehim ta’ Pariġi u l-azzjoni dinjija dwar it-tibdil fil-klima.

Finanzjament għall-azzjoni klimatika

Il-finanzjament għall-azzjoni klimatika, l-integrazzjoni tal-kwistjonijiet klimatiċi fil-politiki u l-programmi tal-UE.