EU:s miljöstrategi för städer
EU:s strategi för att främja hållbara städer i EU, inklusive information om miljöhuvudstadspriset, Green Leaf-utmärkelsen och riktmärkningsverktyg.

EU-initiativ för städer och deras anpassning till klimatförändringar
Europeiska och internationella initiativ för att utveckla hållbara stadsmiljöer, anpassa dem till klimatförändringen och lindra klimateffekter. 

Energieffektiva byggnader
Lagstiftning om energisnålare byggnader, finansiering av energieffektiva renoveringar, energicertifikat och kontroll av fastigheters energiprestanda i EU.