Životné prostredie a poľnohospodárstvo
Prináša odkazy na informácie o hlavných politikách EÚ a opatreniach na podporu a zabezpečenie trvalo udržateľného poľnohospodárstva.

Využívanie pôdy a politika v oblasti klímy
Prečítajte si o úlohe využívania pôdy pri záchytoch, emisiách a uskladňovaní skleníkových plynov a o medzinárodných rámcoch upravujúcich emisie a záchyty z využívania pôdy. 

Biopalivá a zmena využívania pôdy
Biopalivá ako obnoviteľná alternatíva k fosílnym palivám a pravidlá boja proti nepriamej zmene využívania pôdy.