Środowisko i rolnictwo
Linki do informacji na temat najważniejszych unijnych strategii politycznych i działań na rzecz wspierania zrównoważonego rolnictwa

Użytkowanie gruntów i polityka klimatyczna
Więcej informacji o roli użytkowania gruntów w pochłanianiu, emisji i składowaniu gazów cieplarnianych; międzynarodowe ramy prawne regulujące emisje i pochłanianie gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów 

Biopaliwa i zmiana sposobu użytkowania gruntów
W jaki sposób biopaliwa jako odnawialne źródło energii stanowią alternatywę dla paliw kopalnych; przepisy dotyczące przeciwdziałania pośrednim zmianom użytkowania gruntów szkodliwym dla środowiska.