Miljömärket för miljövänliga produkter och tjänster

EU:s miljömärke är ett frivilligt miljöcertifikat för produkter och tjänster. Läs om hur du ansöker om miljömärket.

Kemikalier

EU-regler om klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter.

Information om bilars bränsleekonomi

Den här märkningen hjälper dig att välja en bil med låg bränsleförbrukning och låga koldioxidutsläpp. Läs om vilka regler som gäller.

Koldioxidutsläppsmål för personbilar och skåpbilar

Krav, standarder och miljöinnovation för att minska koldioxidutsläppen från personbilar och skåpbilar.

Produkters miljöavtryck

EU-initiativ för att mäta produkters miljöprestanda.