Environmentálna značka pre ekologické výrobky a služby

Environmentálna značka EÚ je dobrovoľný certifikát environmentálnych vlastností, ktorý sa udeľuje výrobkom a službám. Zistite, ako sa oň uchádzať.

Chemické látky

Právne informácie o klasifikácii, označovaní a balení chemických látok a zmesí.

Označovanie spotreby paliva osobných automobilov

Tento štítok bol zavedený s cieľom pomôcť vodičom vybrať si nové automobily s nízkou spotrebou paliva a nízkymi emisiami CO2. Informácie o politikách a postupoch.

Cieľové hodnoty emisných limitov CO2 pre osobné vozidlá a dodávky

Požiadavky, normy a ekologické inovácie v oblasti znižovania emisií CO2 pre osobné vozidlá a dodávky.

Environmentálna stopa výrobku

Iniciatíva EÚ na meranie environmentálnych vlastností výrobkov.