Oznakowanie ekologiczne produktów i usług przyjaznych środowisku

Oznakowanie ekologiczne UE to świadectwo efektywności środowiskowej przyznawane produktom i usługom. Udział w systemie oznakowań jest dobrowolny. Jak się o nie ubiegać

Chemikalia

Informacje prawne dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji chemicznych i mieszanin

Etykiety zużycia paliwa przez samochody osobowe

Oznakowanie to wprowadzono, aby ułatwić kierowcom wybór nowych samochodów o niskim zużyciu paliwa i niskim poziomie emisji CO2. Informacje na temat polityki i procedur

Docelowe graniczne wielkości emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych

Wymogi, normy i ekoinnowacje służące ograniczeniu emisji CO2 z samochodów osobowych i dostawczych

Ślad środowiskowy produktu

Inicjatywa UE na rzecz pomiaru efektywności środowiskowej produktów