Οικολογικό σήμα για οικολογικά προϊόντα και υπηρεσίες

Το οικολογικό σήμα της ΕΕ είναι προαιρετικό πιστοποιητικό περιβαλλοντικών επιδόσεων που απονέμεται σε προϊόντα και υπηρεσίες. Μάθετε πώς να το ζητήσετε.

Χημικά προϊόντα

Νομικές πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία χημικών ουσιών και μειγμάτων.

Επισήμανση της κατανάλωσης καυσίμου για επιβατικά αυτοκίνητα

Αυτή η ετικέτα θεσπίστηκε για να βοηθά τους οδηγούς να επιλέγουν καινούργια αυτοκίνητα με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και χαμηλές εκπομπές CO2. Πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες.

Στόχοι μείωσης των εκπομπών CO2 για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά

Απαιτήσεις, πρότυπα και οικολογική καινοτομία για τη μείωση των εκπομπών CO2 των αυτοκινήτων και των ημιφορτηγών.

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα προϊόντος

Πρωτοβουλία της ΕΕ για τη μέτρηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων.