Pe această pagină:

La 30 martie 2022, Comisia a adoptat un pachet de măsuri pentru ca produsele durabile să devină norma pe piața din UE. Propunerile sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor Pactului verde european, strategia de creștere a Europei menită să transforme UE într-o societate mai echitabilă și mai prosperă și pentru punerea în aplicare a principalelor componente ale Planului de acțiune pentru economia circulară din 2020. Acestea vor contribui la îndeplinirea obiectivelor UE în materie de mediu și climă, dublând rata de circularitate a utilizării materialelor și atingând țintele în materie de eficiență energetică până în 2030.

Modelul economic actual, care se bazează încă pe abordarea „a lua - a fabrica - a înlocui”, are drept efect diminuarea resurselor, poluarea mediului, afectează biodiversitatea și contribuie la schimbările climatice. În plus, face ca Europa să devină astfel dependentă de resursele altor teritorii. Pentru a aborda aceste probleme, UE urmărește să treacă la un model de economie mai circulară, bazat pe produse mai durabile.

Abordarea impactului produselor asupra mediului pe parcursul întregului lor ciclu de viață și prelungirea duratei lor de viață vor conduce la produse mai durabile, circulare și mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor în UE. Produsele mai durabile, cum ar fi produsele electronice, mobila și textilele, vor contribui la reziliența economiei UE.

Obiective

Inițiativele Comisiei privind produsele durabile urmăresc să garanteze că, până în 2030,

  • o parte semnificativă a produselor de pe piața UE sunt concepute astfel încât să fie mai durabile și mai eficiente din punct de vedere energetic și al utilizării resurselor, reparabile, reciclabile și preferate pentru materialele reciclate
  • întreprinderile din întreaga lume sunt în măsură să concureze în condiții de concurență echitabile, fără a fi prejudiciate de altele care lasă societatea să facă față daunelor aduse mediului
  • consumatorii au acces la informațiile de care au nevoie pentru a face alegeri mai durabile, sunt mai bine protejați împotriva practicilor dăunătoare tranziției verzi și dispun de produse mai durabile
  • întreprinderile pot accesa datele de care au nevoie pentru a asigura durabilitatea mediului și circularitatea produselor și modelelor lor de afaceri.

Acțiuni

Principalele acțiuni ale UE pentru crearea unor produse circulare și durabile:

  • proiectare, pentru a reduce impactul produselor asupra mediului
  • îmbunătățirea informațiilor privind durabilitatea produselor destinate consumatorilor și actorilor din lanțul de aprovizionare
  • prevenirea distrugerii produselor de consum nevândute
  • promovarea unor modele de afaceri mai durabile
  • creșterea ponderii achizițiilor publice ecologice.

Propunerea de regulament privind proiectarea ecologică pentru produse durabile reprezintă piatra de temelie a abordării Comisiei privind crearea unor produse mai durabile și circulare. Aceasta se bazează pe Directiva 2009/125/CE privind proiectarea ecologică și o va înlocui pe aceasta, care, de peste un deceniu, a dus la îmbunătățiri în materie de eficiență energetică și circularitate a produselor cu impact energetic. Până atunci, directiva existentă va continua să funcționeze, inclusiv prin punerea în aplicare a noului Plan de lucru privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică pentru perioada 2022-2024, adoptat, de asemenea, la 30 martie 2022.