Op deze pagina

Op 30 maart 2022 heeft de Commissie een pakket maatregelen voorgesteld om van duurzame producten de norm in de EU te maken. De maatregelen zijn van cruciaal belang voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal, de groeistrategie van Europa om de EU om te vormen tot een eerlijkere en welvarendere samenleving en voor de uitvoering van de belangrijkste onderdelen van het actieplan voor de circulaire economie van 2020. Zij zullen bijdragen tot de verwezenlijking van de milieu- en klimaatdoelstellingen van de EU doordat zo de circulariteit van het materiaalgebruik wordt verdubbeld en de energie-efficiëntiestreefcijfers tegen 2030 worden gehaald.

Ons huidig economisch model is nog altijd gebaseerd op het telkens weer vervangen van producten ("take-make-replace"). Dit put onze grondstoffen uit, vervuilt het milieu en schaadt de biodiversiteit en het klimaat. Het maakt Europa ook afhankelijk van hulpbronnen van elders. Om deze problemen aan te pakken streeft de EU naar een meer circulaire economie op basis van duurzamere producten.

Het aanpakken van de milieueffecten van producten gedurende hun hele levenscyclus en het verlengen van hun levensduur zullen leiden tot duurzamere, meer circulaire en hulpbronnenefficiëntere producten in de EU. Duurzamere producten zoals elektronica, meubelen en textiel maken de EU-economie veerkrachtiger.

Doelstellingen

De initiatieven van de Commissie op het gebied van duurzame producten moeten ervoor zorgen dat tegen 2030

  • een aanzienlijk deel van de producten op de EU-markt zo ontworpen is dat zij duurzamer, energie- en hulpbronnenefficiënter, repareerbaar en recycleerbaar zijn en bij voorkeur vervaardigd zijn uit gerecycleerde materialen
  • bedrijven uit de hele wereld op een gelijk speelveld kunnen concurreren zonder te worden onderboden door anderen die de samenleving opzadelen met de door hen veroorzaakte milieuschade
  • consumenten toegang hebben tot alle nodige informatie om duurzamere keuzes te maken, beter beschermd worden tegen praktijken die schadelijk zijn voor de groene transitie en beschikken over producten die langer meegaan
  • bedrijven toegang hebben tot alle nodige gegevens om hun producten en bedrijfsmodellen ecologische duurzaam en circulair te maken

Acties

Belangrijkste EU-acties voor circulaire en duurzame producten

  • ontwerp om de milieueffecten van producten te verminderen
  • betere productduurzaamheidsinformatie voor consumenten en actoren in de toeleveringsketen
  • vernietiging van onverkochte consumentenproducten voorkomen
  • duurzamere bedrijfsmodellen bevorderen
  • meer groene overheidsopdrachten

De voorgestelde verordening betreffende ecologisch ontwerp voor duurzame producten is de hoeksteen van de aanpak van de Commissie voor ecologisch duurzamere, meer circulaire producten. Deze wordt gebaseerd op en zal in de plaats komen van de huidige Richtlijn 2009/125/EG inzake ecologisch ontwerp, die al meer dan tien jaar heeft geleid tot verbeteringen op het gebied van energie-efficiëntie en circulariteit van energiegerelateerde producten. In afwachting daarvan blijft de bestaande richtlijn van kracht, onder meer door de uitvoering van het nieuwe werkplan inzake ecologisch ontwerp en energie-etikettering 2022-2024, dat eveneens op 30 maart 2022 is aangenomen.