Sadržaj stranice

Komisija je 30. ožujka 2022. donijela paket mjera na temelju kojih bi održivi proizvodi postali norma u EU-u. Prijedlozi su ključni za postizanje ciljeva europskog zelenog plana, europske strategije rasta za preobrazbu EU-a u pravednije i prosperitetnije društvo te za provedbu ključnih dijelova akcijskog plana za kružno gospodarstvo iz 2020. Doprinijet će postizanju okolišnih i klimatskih ciljeva EU-a, udvostručenju stope kružnosti uporabe materijala i postizanju ciljeva energetske učinkovitosti do 2030.

Postojeći se gospodarski model i dalje temelji na načelu „uzmi, izradi pa zamijeni”. Na taj se način crpe naši resursi, zagađuje se okoliš, smanjuje se bioraznolikost i uništava se klima. Zbog toga Europa ovisi i o resursima iz drugih područja. EU stoga nastoji prijeći na model kružnoga gospodarstva, koji se temelji na održivijim proizvodima.

Rješavanje pitanja utjecaja proizvoda na okoliš tijekom njihova životnog ciklusa i produljenje njihova životnog vijeka dovest će do održivijih, kružnijih i resursno učinkovitijih proizvoda u EU-u. Održiviji proizvodi kao što su elektronika, namještaj i tekstil doprinijet će otpornosti gospodarstva EU-a.

Ciljevi

Cilj je inicijativa Komisije za održive proizvode osigurati da do 2030.:

  • znatan dio proizvoda na tržištu EU-a bude osmišljen tako da budu trajniji, energetski i resursno učinkovitiji, da se mogu popraviti i reciklirati te da se daje prednost recikliranim materijalima
  • poduzeća iz cijelog svijeta mogu se natjecati pod jednakim uvjetima, a da ih ne potkopavaju drugi koji društvu prepuštaju da se nosi sa štetom koju su nanijeli okolišu
  • potrošači imaju pristup informacijama koje su im potrebne za donošenje održivijih odluka, bolje su zaštićeni od praksi štetnih za zelenu tranziciju i imaju dugotrajnije proizvode
  • poduzeća mogu pristupiti podacima koji su im potrebni kako bi osigurala okolišnu održivost te kružnost svojih proizvoda i poslovnih modela.

Mjere

Ključne mjere EU-a za kružne i održive proizvode:

  • dizajniranje proizvoda tako da se smanji njihov utjecaj na okoliš
  • pružanje kvalitetnijih informacija o održivosti proizvoda potrošačima i sudionicima u lancu opskrbe
  • sprečavanje uništenja neprodane robe široke potrošnje
  • promicanje održivijih poslovnih modela
  • povećanje zelene javne nabave.

Predložena Uredba o ekološkom dizajnu za održive proizvode temelj je Komisijina pristupa ekološki održivijim i kružnijim proizvodima. Temelji se na postojećoj Direktivi 2009/125/EZ o ekološkom dizajnu, koja već više od desetljeća potiče poboljšanje energetske učinkovitosti i kružnosti proizvoda povezanih s energijom, te će je zamijeniti. Postojeća direktiva u međuvremenu će se nastaviti primjenjivati, među ostalim provedbom novog Plana rada za ekološki dizajn i označivanje energetske učinkovitosti za razdoblje 2022. – 2024., koji je također donesen 30. ožujka 2022.