Naskenovali jste QR kód nového evropského energetického štítku, který vás zavede do Evropského registru výrobků s energetickým označením (EPREL).

Energetické a environmentální informace o výrobcích opatřených novým energetickým štítkem EU lze najít databázi, v obchodech a při prodeji online od

  • března 2021 u chladniček, praček, myček nádobí, elektronických displejů a komerčních chladicích spotřebičů
  • května 2021 u pneumatik
  • září 2021 u světelných zdrojů

Chcete-li zobrazit informace k jinému modelu, naskenujte si QR-code na štítku výrobku. V příštích měsících budou v databázi EPREL k dispozici dodatečné funkce, včetně nástrojů vyhledávání. 

Otázky a odpovědi

  • Jak se pozná energetický štítek EU pro výrobek se změněnou stupnicí?

Energy label

  • Proč má nový energetický štítek stupnici A až G?

Nové modely elektrických zařízení jsou stále energeticky účinnější a téměř všechny nové výrobky mají označení nejvyšší kategorie (A+++, A++, A+, A, B...). Takže místo toho, aby se třída A dále rozšiřovala, mění se u nových energetických štítků stupnice na A až G.

Vyšší kategorie jsou ponechány prázdné, aby se ponechaly prostor pro inovace. Na štítku s novou stupnicí se energetická třída výrobku posuzuje podle přísnějších norem.

Další novinkou na energetickém štítku je QR kód, který vás (ve výše uvedených termínech) dovede přímo k informacím o modelu výrobku v jejich databázi.

  • Proč jsou na obalu výrobku dva energetické štítky?

K usnadnění přechodu od stávajících štítků na štítky se změněnou stupnicí se budou na obalech po omezenou dobu uváděny oba. Poté se budou používat pouze nové energetické štítky.

Vzhledem k přísnějším normám může výrobek podle stupnice nového štítku „klesnout“ o několik písmen. Například chladnička z třídy energetické účinnosti A+++ by mohla být na novém štítku zařazena do třídy C. Jedná se o téže výrobky se stejnou energetickou účinností, ale nové štítky se u energetické účinnosti řídí přísnější normou.

Při porovnávání výrobků a modelů je proto třeba používat stejný typ štítku.

  • Proč se hodnoty některých výrobků na stávajícím štítku liší od těch na štítku se změněnou stupnicí?

Údaje na nových štítcích vycházejí z jiných metod výpočtu. Hodnoty se proto mohou někdy podstatně lišit.

Například spotřeba energie u praček vychází na současném štítku z roční spotřeby, ale na novém štítku ze 100 cyklů. U televizních přijímačů se vzorec k výpočtu spotřeby energie změnil tak, aby zohledňoval i spotřebu vnitřních součástek, a nikoli pouze obrazovky.

Štítky neslouží jen k úspoře energie a peněz. Některé státy na nich rovněž poskytují další environmentální informace, např. hlukové emise nebo průměrnou spotřebu vody. Díky nim mohou spotřebitelé dělat informovaná rozhodnutí a přispět k ekologičtějšímu fungování hospodářství.

odpovědné útvaryTémata