Klimaat- en energiekader

In het klimaat- en energiekader 2030 zijn streefcijfers vastgelegd. Het doel is de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, het aandeel hernieuwbare energie te verhogen en de energie-efficiëntie te verbeteren.

Energie-unie

De energie-unie houdt in dat de EU eraan werkt de Europese energiemarkten te integreren, de energiezekerheid te waarborgen, de energie-efficiëntie te verbeteren en de economie te decarboniseren.