Podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 2050

Strateška vizija Evropske komisije za doseganje podnebno nevtralnega gospodarstva do leta 2050

Okoljski akcijski program – vizija do leta 2050

Sedmi okoljski akcijski program kot vodilo evropskih politik za inovacije, krožno gospodarstvo in trajnostnost.