Klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 2050

Strategická vízia Európskej komisie pre dosiahnutie klimaticky neutrálneho hospodárstva do roku 2050.

Vízia environmentálneho akčného programu do roku 2050

7. environmentálny akčný program s cieľom usmerniť európske politiky v oblasti inovácií, obehového hospodárstva a udržateľnosti.