O economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050

Viziunea strategică a Comisiei Europene pentru realizarea unei economii neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050.

Programul de acțiune pentru mediu: perspective pentru anul 2050

Al 7-lea program de acțiune pentru mediu este destinat să orienteze politicile europene în materie de inovare, economie circulară și sustenabilitate.