Gospodarka neutralna dla klimatu do 2050 r.

Strategiczna wizja Komisji Europejskiej dotycząca osiągnięcia do 2050 r. gospodarki neutralnej dla klimatu

Program działań w zakresie środowiska – wizja do 2030 r.

Ósmy program działań w zakresie środowiska (EAP) będzie wyznaczał kierunek europejskiej polityki w dziedzinie środowiska do 2030 r.