Gospodarka neutralna dla klimatu do 2050 r.

Strategiczna wizja Komisji Europejskiej dotycząca osiągnięcia do 2050 r. gospodarki neutralnej dla klimatu

Program działań w zakresie środowiska – wizja do 2050 r.

7. program działań w zakresie środowiska wyznaczający kierunek polityki UE w zakresie innowacji, gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego rozwoju