Klimatneitrāla ekonomika līdz 2050. gadam

Eiropas Komisijas stratēģiskais redzējums, kā līdz 2050. gadam panākt, ka ekonomika ir klimatneitrāla.

Vides rīcības programmas redzējums periodam līdz 2050. gadam

7. vides rīcības programma, kas ir atskaites punkts ES politikai attiecībā uz inovāciju, aprites ekonomiku un ilgtspējību.