Geilleagar aeráidneodrach faoi 2050

Fís straitéiseach an Choimisiúin Eorpaigh i leith geilleagar aeráidneodrach a bhaint amach faoi 2050.

An fhís atá sa chlár gníomhaíochta comhshaoil go 2050

An 7ú clár gníomhaíochta comhshaoil atá mar threoir ag beartais Eorpacha i leith na nuálaíochta, an gheilleagair chiorclaigh agus na hinbhuanaitheachta.