Ilmastoneutraali talous vuoteen 2050 mennessä

Komission strateginen visio ilmastoneutraalin talouden saavuttamisesta vuoteen 2050 mennessä.

Ympäristöalan toimintaohjelman visio vuoteen 2050 asti

EU:n seitsemäs ympäristöalan toimintaohjelma, joka ohjaa innovointiin, kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen liittyviä EU:n toimia.