Kliimaneutraalne majandus aastaks 2050

Euroopa Komisjoni strateegiline visioon, kuidas saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalne majandus

Keskkonnaalane tegevusprogramm – visioon aastani 2050

Seitsmes keskkonnaalane tegevusprogramm, et suunata Euroopa innovatsiooni-, ringmajanduse ja kestlikkuse poliitikat.