Κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050

Το στρατηγικό όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας έως το 2050.

Όραμα του προγράμματος δράσης για το περιβάλλον έως το 2050

7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον με στόχο την καθοδήγηση των ευρωπαϊκών πολιτικών στους τομείς της καινοτομίας, της κυκλικής οικονομίας και της βιωσιμότητας.