En klimaneutral økonomi senest i 2050

Europa-Kommissionens strategiske vision for at opnå en klimaneutral økonomi senest i 2050.

Vision for miljøhandlingsprogrammet frem til 2050

Det 7. miljøhandlingsprogram skal være retningsgivende for EU's politikker for innovation, cirkulær økonomi og bæredygtighed.