Zajištění klimatické neutrality hospodářství do roku 2050

Strategická vize Evropské komise týkající se cíle dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality naší ekonomiky.

Vize akčního programu EU pro životní prostředí do roku 2050

7. akční program pro životní prostředí poslouží jako vodítko pro směřování evropské politiky v oblasti inovací, oběhového hospodářství a udržitelnosti.