Rámec politiky EU v oblasti klimatu a energetiky

Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 stanoví cíle pro snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti.