Programul UE de acțiune pentru mediu până în 2020

Cel de-al 7-lea program de acțiune pentru mediu orientează politica europeană de mediu până în 2020.

Obiectivele pentru 2020 legate de energie și schimbări climatice

Legislația UE obligatorie menită să reducă emisiile de gaze cu efect de seră, să crească proporția energiei produse din surse regenerabile și să sporească eficiența energetică.

Strategia energetică

Strategia energetică 2020 urmărește să dezvolte un sector energetic competitiv, durabil și sigur.

Strategia UE în domeniul biodiversității

Strategia UE pentru biodiversitate urmărește să oprească pierderea biodiversității și a serviciilor ecosistemice în UE.

Planul de acțiune pentru o economie circulară

Măsuri UE vizând întregul lanț producție-consum-gestionarea deșeurilor și piața materiilor prime secundare.