Programm ta’ azzjoni ambjentali tal-UE sal-2020

Is-7 programm ta’ azzjoni ambjentali qed jiggwida l-politika ambjentali Ewropea sal-2020.

Miri għall-klima u l-enerġija għall-2020

Leġiżlazzjoni vinkolanti tal-UE biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra, jiżdied is-sehem tal-enerġija rinnovabbli u tiżdied l-effiċjenza enerġetika.

Strateġija Enerġija 2020

L-Istrateġija Enerġija 2020 hija strateġija għal enerġija kompetittiva, sostenibbli u sigura.

L-istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità

L-istrateġija tal-UE għall-bijodiversità għandha l-għan li twaqqaf it-telf tal-bijodiversità u tas-servizzi tal-ekosistema fl-UE.

Il-pjan ta’ azzjoni għall-ekonomija ċirkolari

Miżuri tal-UE mill-produzzjoni u l-konsum għall-immaniġġjar tal-iskart, u s-suq għall-materja prima sekondarja.