Program djelovanja EU-a za okoliš do 2020.

Sedmi program djelovanja za okoliš glavna je europska politika u području okoliša do 2020.

Klimatski i energetski ciljevi za 2020.

Obvezujuće zakonodavstvo EU-a za smanjenje emisija stakleničkih plinova, povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora i povećanje energetske učinkovitosti.

Energetska strategija

Energija 2020. je strategija za konkurentnu, održivu i sigurnu energiju.

Strategija EU-a za biološku raznolikost

Strategijom EU-a za biološku raznolikost nastoji se zaustaviti gubitak biološke raznolikosti i usluga ekosustava u EU-u.

Akcijski plan za kružno gospodarstvo

Mjere EU-a u područjima od proizvodnje i potrošnje do gospodarenja otpadom i tržišta sekundarnih sirovina.