EU's miljøhandlingsprogram frem til 2020

Det 7. miljøhandlingsprogram guider den europæiske miljøpolitik frem til 2020.

Klima- og energimål for 2020

Bindende EU-lovgivning, som skal mindske udledningerne af drivhusgasser, øge andelen af vedvarende energi og forbedre energieffektiviteten.

Energistrategien

Energistrategien for 2020 er en strategi for konkurrenceevne, bæredygtighed og sikker energi.

EU's biodiversitetsstrategi

EU's biodiversitetsstrategi skal bremse tabet af biodiversitet og økosystemtjenester i EU.

Handlingsplanen for den cirkulære økonomi

EU-foranstaltninger om alt lige fra produktion og forbrug til affaldshåndtering og markedet for sekundære råstoffer.