Odpovědnost za životní prostředí

Právní předpisy o odpovědnosti za životní prostředí, víceletý pracovní program a nahlašování poškození životního prostředí.

Trestní sankce za trestné činy proti životnímu prostředí

Vymezení trestných činů proti životnímu prostředí a pravidla EU týkající se trestních sankcí za porušení právních předpisů v oblasti životního prostředí