Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

Komisja może wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec krajów, które nie wdrażają unijnego prawa. Trybunał Sprawiedliwości może nakładać kary pieniężne.

Cases

Latest European Commission decisions on energy infringements.

Statistics

Registry of European Commission infringement decisions.