Metody nauczania

Komisja Europejska pomaga krajom w opracowywaniu metod nauczania i oferuje odpowiednie materiały dla kadry pedagogicznej.

Dostępne materiały edukacyjne

Materiały edukacyjne są dostępne na kilku platformach współpracy wspieranych przez Komisję Europejską.

Jak nawiązać współpracę z inną szkołą lub instytucją edukacyjną

Instytucje edukacyjne wszystkich szczebli mogą współpracować ze sobą za pośrednictwem unijnych programów i platform internetowych.