Modhanna teagaisc

Cabhraíonn an Coimisiún Eorpach le tíortha modhanna teagaisc a cheapadh, agus cuireann sé acmhainní teagaisc ar fáil do bhaill foirne oideachais.

Ábhar oideachasúil atá ar fáil

Tá ábhar oideachasúil ar fáil ar roinnt ardán comhoibríoch lena dtacaíonn an Coimisiún Eorpach.

Comhar a bhunú le scoil nó institiúid oideachais eile

A bhuí le cláir agus ardáin ar líne de chuid an Aontais Eorpaigh, is féidir le hinstitiúidí oideachais ar gach leibhéal a bheith ag obair le chéile.