Apžvalga

Kiekviena ES šalis atsakinga už savo švietimo sistemos ir mokymo metodikos rengimą, o ES remia tokią nacionalinio lygmens veiklą bendrų interesų klausimais.

Europos Komisija yra parengusi kelias platformas, kuriose teikia mokymo medžiagą ir kuriose mokytojai ir kiti švietimo darbuotojai gali dalytis savo pačių medžiaga ir ištekliais.

Švietimo platformos mokykloms

  • Platforma „eTwinning“ skirta Europos mokyklų darbuotojams. Joje teikiamos profesinio tobulinimosi galimybės ir bendruomenės parengti švietimo projektai.
  • „School Education Gateway“ (Mokyklinio ugdymo sąsaja) – tai mokyklinio ugdymo internetinės bendruomenės platforma, kurioje teikiama mokomoji medžiaga ir priemonės, parengtos iš karto naudoti pamokose.

Kitos platformos

  • EPALE – tai daugiakalbė atvira suaugusiųjų švietimo Europoje bendruomenės platforma, kurioje veikia forumai, teikiami ištekliai ir yra galimybių užmegzti profesinių ryšių.
  • Open Education Portal (Atvirasis švietimo portalas) – tai internetinė bendruomenė, skirta visiems, kurių darbas susijęs su skaitmeniniais, atvirais ir novatoriškais mokymo metodais, arba tuo besidomintiems asmenims.