Přehled

Za svůj vzdělávací systém a výukové metody odpovídá každá členská země sama. EU na vnitrostátní úrovni podporuje následující činnosti, které se dotýkají otázek společného zájmu.

Evropská komise nabízí několik platforem, na nichž dává k dispozici výukové materiály a kde se mohou učitelé a další pedagogičtí pracovníci podělit o své vlastní materiály a zdroje.

Vzdělávací platformy pro školy

  • eTwinning je platforma pro pracovníky evropských škol. Nabízí možnosti profesního rozvoje a vzdělávací projekty vytvořené členy této komunity.
  • School Education Gateway je online komunita k tématu školního vzdělávání. Nabízí učební materiály a tutoriály, které lze využít při výuce ve třídě.

Další platformy

  • EPALE je otevřená mnohojazyčná komunita zaměřená na vzdělávání dospělých v Evropě. Nabízí fóra, zdroje a příležitosti k navazování profesních kontaktů.
  • Open Education Portal je online komunita pro ty, kteří se podílejí na tvorbě digitálních, otevřených a inovativních výukových metod, nebo se o ně zajímají.