Преглед

Всяка страна от ЕС отговаря за разработване на своя собствена образователна система и методи на преподаване, а ЕС подкрепя тези национални дейности по въпроси от общ интерес.

Европейската комисия предлага няколко платформи с налични учебни материали, на които учители и други служители в сферата на образованието могат да споделят свои собствени материали и ресурси.

Образователни платформи за училища

  • eTwinning е платформа за служители, работещи в училища в Европа, с възможности за професионално развитие и образователни проекти, създавани от участниците в нея
  • Порталът за училищно образование е онлайн общност за училищно образование, предлагаща учебни материали и ръководства, готови за използване в класната стая

Други платформи

  • EPALE е многоезична общност със свободно членство за обучението за възрастни в Европа, която предлага форуми, ресурси и възможности за създаване на професионални контакти