Forléargas

Cuireann an Coimisiún Eorpach deiseanna éagsúla ar fáil d'institiúidí oideachais ar gach leibhéal ar na caíonna seo

  • tacaíocht at thabhairt d'ardáin ar líne lenar féidir le hinstitiúidí oideachais agus an fhoireann teagaisc bheith ag comhoibriú
  • gníomhaíochtaí malartaithe a thairiscint do mhic léinn agus do bhaill foirne oideachasúla

Tionscadail Erasmus+

Maidir le hinstitiúidí oideachais agus eagraíochtaí eile, cuirtear deiseanna ar fáil faoi Erasmus+ chun

  • gníomhaíochtaí forbartha agus líonraithe a dhéanamh
  • comhpháirtíochtaí a bhunú le heagraíochtaí ó thíortha eile, chun torthaí nuálacha a bhaint amach nó chun dea-chleachtais a mhalartú
  • malartuithe idirnáisiúnta a dhéanamh, i gcás mic léinn, baill foirne, oiliúnaithe, printísigh, oibrithe deonacha, oibrithe don óige agus daoine óga

Pobal ar líne le haghaidh scoileanna

Cuireann eTwinning ardán ar fáil do scoileanna agus dá mbaill foirne (múinteoirí, príomhoidí, leabharlannaithe, srl.) le dul i dteagmháil le chéile, comhoibriú, tionscadail a cheapadh agus smaointe a roinnt.

Pobal ar líne don fhoghlaim aosach

Is pobal ilteangach faoin oideachas aosach atá oscailte do chách é EPALE. Is féidir le múinteoirí nó le haon duine eile a bhfuil ról gairmiúil aige san oideachas aosach ar fud na hEorpa leas a bhaint as.

Comhar sa ghairmoideachas agus sa ghairmoiliúint

Cuirtear deiseanna ar fáil chun malartuithe a dhéanamh sa ghairmoideachas agus ghairmoiliúint faoin gclár Erasmus+ freisin. Chomh maith leis sin, tacaítear le comhar breise idirnáisiúnta faoin gclár le haghaidh institiúidí a bhfuil dea-cháil orthu ó thaobh malartuithe den sórt sin a eagrú.

  • Is féidir institiúid oideachais incháilithe a aimsiú faoin gcairt soghluaisteacht VET le haghaidh comhpháirtíochtaí féideartha.

Eagraíochtaí comhpháirtíochta a aimsiú le haghaidh tionscadail oideachais

Is minic a bhíonn comhoibriú le heagraíochtaí comhpháirtíochta i gceist chun maoiniú oideachais an Aontais Eorpaigh a fháil.

Má tá spéis ag an eagraíocht lena mbaineann tú iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú, is féidir comhpháirtithe maoiniúcháin a aimsiú don tionscadal oideachais atá agat.