Komissio edistää yhteistyötä

Euroopan komissio edistää oppilaitosten välistä vuorovaikutusta kaikilla opintoasteilla

  • ylläpitämällä verkkoalustoja, joilla koulut ja opettajat voivat tehdä yhteistyötä
  • tarjoamalla vaihto-ohjelmia opiskelijoille ja koulujen henkilöstölle.

Erasmus+ -ohjelma

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa oppilaitoksille ja muille organisaatioille mahdollisuuksia

  • osallistua verkostoihin ja kehitystoimiin
  • toteuttaa muunmaalaisten kumppaneiden kanssa yhteistyöhankkeita, joissa edistetään hyviä käytäntöjä ja innovaatioita
  • järjestää kansainvälisiä henkilövaihtoja opiskelijoille, opettajille ja muulle henkilöstölle, harjoittelijoille, vapaaehtoisille, nuorisotyöntekijöille ja nuorille.

Koulujen eTwinning-verkkoyhteisö

eTwinning on verkkoalusta, jonka kautta koulut ja niiden henkilöstö (opettajat, rehtorit, kirjastonhoitajat yms.) voivat keskustella, tehdä yhteistyötä, kehittää hankkeita ja vaihtaa kokemuksia.

Aikuiskoulutuksen EPALE-verkkoyhteisö

EPALE on monikielinen avoin verkkoyhteisö, johon voivat liittyä opettajat ja muut eurooppalaiset aikuiskoulutuksen ammattilaiset.

Ammattikoulutusalan yhteistyö

Erasmus+ -ohjelma sisältää myös ammatilliseen koulutukseen liittyviä henkilövaihtomahdollisuuksia. Lisäksi ohjelmasta tuetaan vaihtoihin aktiivisesti osallistuneiden oppilaitosten kansainvälisen yhteistyön jatkamista. Tällaisille oppilaitoksille voidaan myöntää ns. ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirja.

Yhteistyökumppaneiden haku koulutusalan hankkeisiin

EU:n rahoituksen saanti koulutusalan hankkeelle edellyttää usein sitä, että mukana on useampi hankekumppani.

Koulutusalan hankekumppanien haku