Prehľad

Európska komisia sprístupňuje vzdelávacie zdroje na svojich online komunitných platformách. Na týchto platformách zverejňujú svoje zdroje aj členovia komunity, ktorí spolupracujú na rôznych projektoch v rámci platforiem.

Školské vzdelávanie

School Education Gateway je online platforma pre školské vzdelávanie v Európe. Ponúka rôzne druhy materiálov:

  • návody s praktickými nápadmi a inšpiráciami pre učiteľov a školy,
  • univerzálne vyučovacie materiály, ktoré vytvorili inštitúcie EÚ alebo sú výsledkom projektov s finančnou podporou EÚ.

eTwinning je platforma pre pedagogických zamestnancov v Európe. Ponúka

  • vzdelávacie projekty vytvorené a spoločne šírené komunitou eTwinning,
  • príležitosti na profesijný rozvoj pre členov komunity.

Vzdelávanie dospelých

EPALE je viacjazyčná voľne prístupná komunita pre profesionálnych pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých v Európe. Ponúka viaceré didaktické zdroje v týchto oblastiach:

  • podpora vzdelávajúcich sa osôb,
  • školské/vzdelávacie prostredie,
  • životné zručnosti,
  • politiky vzdelávania,
  • kvalita vzdelávania.