Pārskats

Eiropas Komisija dara pedagoģiskos materiālus pieejamus tiešsaistes platformās. Šo platformu dalībnieki dalās ar saviem materiāliem un sadarbojas savstarpējos projektos.

Skolu izglītība

Skolu izglītības portāls ir tiešsaistes platforma, kas veltīta skolu izglītībai Eiropā. Tā piedāvā pedagoģiskos materiālus šādā formātā:

  • norādījumi, kas sniedz praktiskas idejas un ir iedvesmas avots pedagogiem un skolām;
  • daudzējādiem nolūkiem domāti materiāli, kas ir sagatavoti ES iestādēs un ES finansētos projektos.

eTwinning ir platforma, kas domāta skolu personālam Eiropā. Tā piedāvā

  • eTwinning kopienas izveidotus un kopīgotus izglītības projektus;
  • profesionālās izaugsmes iespējas kopienas locekļiem.

Pieaugušo izglītība

EPALE ir atvērtas dalības daudzvalodu platforma, kas domāta speciālistiem pieaugušo izglītības jomā Eiropā. Tā piedāvā vairākus pedagoģiskos resursus par šādiem tematiem:

  • atbalsts apmācāmajiem;
  • mācību vide;
  • prasmes;
  • izglītības politika;
  • izglītības kvalitāte.