Forléargas

Cuireann an Coimisiún Eorpach acmhainní oideachasúla ar fáil trí na ríomhphobail oideachais atá aige. Déanann baill na bpobal sin a gcuid acmhainní féin a chomhroinnt freisin agus comhoibríonn siad ar thionscadail ar na hardáin sin.

An scolaíocht

Ardán don scolaíocht san Eoraip atá sa tairseach School Education Gateway. Ar an ardán sin, cuirtear ábhar oideachasúil ar fáil i bhfoirm

  • ranganna teagaisc ina bhfuil smaointe praiticiúla agus ábhar spreagúil do mhúinteoirí agus scoileanna
  • ábhar teagaisc ilúsáide atá cruthaithe ag institiúidí an Aontais Eorpaigh agus ag tionscadail a fhaigheann maoiniú ón Aontas

Is ardán é eTwinning le haghaidh baill foirne atá ag obair i scoileanna san Eoraip. Ar an ardán sin

  • tá tionscadail oideachasúla a chruthaigh agus a chomhroinn pobal r-Nascadh
  • cuirtear deiseanna don fhorbairt ghairmiúil ar fáil do bhaill an phobail

Oideachas aosach

Is pobal ilteangach atá oscailte do chách é EPALE dóibh siúd atá ag obair i réimse an oideachais aosach san Eoraip. Cuirtear acmhainní oideachasúla ar fáil ann sna réimsí seo a leanas

  • tacaíocht d'fhoghlaimeoirí
  • timpeallachtaí foghlama
  • scileanna saoil
  • an beartas oideachais
  • cáilíocht san oideachas