Opetusaineistoa verkossa

Euroopan komissio tarjoaa erilaisia opetusaineistoja koulutusalan verkkoyhteisöjen välityksellä. Osallistujat voivat myös jakaa omia opetusmateriaalejaan ja tehdä yhteistyötä eri hankkeissa.

Kouluopetus

School education gateway -portaali on kohtaamispaikka kouluopetuksen ammattilaisille. Se tarjoaa muun muassa

  • opastusvideoita, joissa annetaan käytännön ideoita ja virikkeitä opettajille ja oppilaitoksille
  • monipuolisia opetusaineistoja, joita on laadittu EU:n rahoittamissa hankkeissa ja EU:n toimielimissä

eTwinning on koulujen välinen yhteistyöfoorumi verkossa. Foorumissa sen jäsenet voivat

  • perustaa yhteisiä koulutushankkeita ja hakea hankekumppaneita
  • kehittää ammatillista osaamistaan

Aikuiskoulutus

EPALE on monikielinen avoin verkkoyhteisö aikuiskoulutuksen ammattilaisille. Se tarjoaa mm. seuraavia aiheita käsittelevää aineistoa:

  • oppijoille annettava tuki
  • oppimisympäristöt
  • elämäntaidot
  • koulutuspolitiikka
  • koulutuksen laatu