Pārskats

Katrai ES dalībvalstij ir sava augstākās izglītības sistēma, bet tās visas ir daļa no Eiropas augstākās izglītības telpas (EHEA).

Skatiet augstākās izglītības strukturu Eiropā

Kvalitāte un standarti

Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma (ECTS), kas izstrādāta, lai atvieglotu studentu mobilitāti, padara nacionālās sistēmas saderīgākas.

Eiropas Tulkošanas maģistrantūru tīkls (EMT)

EMT tīkla mērķis ir uzlabot tulkotāju apmācības kvalitāti un jauno valodu speciālistu integrāciju darba tirgū. 

Kā pievienoties tīklam

Diplomi

Galvenie Eiropā piedāvātie augstākās izglītības diplomi ir bakalaura, maģistra un doktora diplomi.

Galvenie augstākās izglītības diplomi, ko piedāvā visā Eiropā

Akadēmiskais gads

Akadēmiskā gada organizācija

Dokumenti