Forléargas

Tá a córas ardoideachais féin ag gach tír ach tá siad ar fad mar chuid de Limistéar Eorpach an Ardoideachais (EHEA).

Féach an chaoi a bhfuil an t-ardoideachas san Eoraip struchtúrtha

Cáilíocht agus caighdeáin

Is córas é an Córas Eorpach Aistrithe Creidiúna (ECTS) a dearadh chun go mbeidh sé níos éasca do mhic léinn bogadh ó thír go tír. Cinntíonn sé freisin go mbíonn na córais náisiúnta níos oiriúnaí dá chéile.

Líonra na Máistreachta Eorpaí san Aistriúchán (EMT)

Tá sé d’aidhm ag an líonra EMT feabhas a chur ar cháilíocht na hoiliúna a chuirtear ar aistritheoirí agus neartú a dhéanamh ar chomhtháthú gairmithe óga teanga sa mhargadh saothair. 

Féach conas páirt a ghlacadh sa líonra

Céimeanna

Is iad na príomhcháilíochtaí ardoideachais a chuirtear ar fáil ar fud na hEorpa céim Bhaitsiléara, céim Mháistreachta agus céim Dhochtúireachta/PhD.

Féach na príomhcháilíochtaí ardoideachais a chuirtear ar fáil ar fud na hEorpa

An bhliain acadúil

Féach an chaoi a n-eagraítear an bhliain acadúil

Doiciméid