Přehled

Každá země má svůj vlastní individuální systém vysokoškolského vzdělávání, ale všechny jsou součástí Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA).

Jak je strukturováno vysokoškolské vzdělávání v Evropě

Kvalita a normy

Evropský systém přenosu a akumulace kreditů (ECTS) je systém navržený tak, aby studentům usnadnil mobilitu a zvyšoval kompatibilitu vnitrostátních systémů.

Síť evropských magisterských programů v oboru překladatelství (EMT)

Síť EMT si klade za cíl zlepšit kvalitu odborné přípravy překladatelů a integraci mladé generace na trhu práce. 

Jak žádat o členství

Vysokoškolské tituly

Hlavní vysokoškolské tituly nabízené v Evropě jsou: bakalář, magistr a doktor (PhD).

Hlavní vysokoškolské kvalifikace nabízené v Evropě

Akademický rok

Jak je organizován akademický rok

Dokumenty